Vali nhựa Brothers 701 màu xanh mint, 24″

899.000