Vali khung nhôm khóa sập Travelking A810, màu đen, 24″

1.500.000