Vali khung nhôm khóa sập Travelking A803, màu đen, 20″

1.300.000