Vali khung nhôm khóa sập, màu bạc, size 24

1.600.000